E-faktury w zamówieniach publicznych – projekt ustawy

Aktualności Podatki

Ministerstwo Finansów przygotowało i skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Ustawa ma wejść w życie 27 listopada 2018 r. i w tej dacie ma nastąpić uruchomienie systemu teleinformatycznego platformy elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych. Wprowadzenie obowiązku przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zamawiających – w odniesieniu do centralnych zamawiających – nastąpi 17 kwietnia 2019 r. a w przypadku pozostałych jednostek – od 1 kwietnia 2020 r.

Obniżenie kosztów działalności gospodarczej, a także poprawienie konkurencyjności polskiej gospodarki to niektóre cele przygotowanego przez resort finansów projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych, który w poniedziałek znalazł się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Główną przyczyną przygotowania projektu, jak pisze MF w uzasadnieniu, jest implementacja dyrektywy unijnej z 2014 roku o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. „Regulacje te mają pozytywne oddziaływanie społeczno-gospodarcze” – głosi uzasadnienie.

Resort finansów powołuje się też m.in. na badania GUS, wskazujące na „niskie wykorzystanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych i obrocie gospodarczym (e-faktury ustrukturyzowane są to takie faktury, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych, bez manualnego wprowadzania danych przez człowieka)”.

Zobacz również:

Według uzasadnienia projekt wprowadza m.in. możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców, a także obowiązek przyjmowania przez zamawiających „ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Reguluje też zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania), służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.

Uzasadnienie zwraca uwagę, że dzięki tym regulacjom znacząco zmniejszą się koszty związane z drukowaniem i przesyłaniem faktur „ze względu na automatyczną komunikację pomiędzy systemami teleinformatycznymi”.

Celem projektu, zaznacza resort, jest także „dążenie do obniżenia kosztów w gospodarce, związanych z wystawianiem, przesyłaniem i księgowaniem faktur w postaci papierowej lub w formie elektronicznej nieustrukturyzowanej”.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

„Ponadto należy wskazać, iż w licznych unijnych dokumentach programowych mowa jest o uczynieniu elektronicznego fakturowania dominującą formą wymiany dokumentów w zamówieniach publicznych oraz o zbudowaniu w pełni cyfrowych procesów związanych z zamówieniami publicznymi” – czytamy w uzasadnieniu.

Inne cele projektu to m.in.: „wzrost stosowania rozwiązań elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez zamawiających”, „wzrost stosowania e-faktur w obrocie gospodarczym, w związku z realizacją procesów związanych z zamówieniami publicznymi”, „ułatwienie uczestniczenia przez polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych innych państw członkowskich Unii Europejskiej”.

Ponadto wejście w życie ustawy ma doprowadzić do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i wzrostu ich konkurencyjności, wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym „zwiększenia udziału polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych innych państw członkowskich Unii Europejskiej”, a także „obniżenia kosztów transakcyjnych w obrocie gospodarczym i w sprzedaży konsumentom indywidualnym”. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

pś/ wus/

Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *